RAAD van BESTUUR en BESTUURSFUNCTIESJan De Gueldre, Mr. R. Goossensstraat 34, 2650 Edegem, tel: 03 457 07 58, jandegueldre@telenet.be
Vertegenwoordigt de KAVF
Opstellen dagorder maandelijkse bestuurs- en clubvergaderingen.
Kop van Jut voor alle klachten en opmerkingen
Webmaster
Layout catalogi
Beheer Zilveren Gids en Excel file met alle clubgegevens, adreslabels
Jozef van Brusselen, Parklaan 19, 2620 Hemiksem, tel: 03 887 18 34, jozefvanbrusselen@scarlet.be
Ondervoorzitter
Materiaalmeester
Aankoop karton en passe-partouts (in plaats van Augustijn Buelens)
Verbindingspersoon met bestuur van het PC’ke

Chris Discart, Hagenbroeksesteenweg 174, 2500 Lier, GSM 0496 54 90 79  chris.discart@telenet.be
Secretaris
Verslagen van de bestuursvergaderingen en de maandelijkse ledenvergaderingen
Contact met dagbladen en drg voor melding manifestaties (o.a: Uit in Vlaanderen)
Ontwerp oorkondes, diploma's, certificaten,...
Mark D'Hanens, Bremstraat 20, 9100 Sint Niklaas GSM: +32 (0)476 42 46 45; mark.dhanens@telenet.be
Geldbeheerder, opmaken fin. verslag en begroting
Verantwoordelijk voor aanvraag aankopen
Organisator van de jaarlijke KAVF-uitstap
Jef Lemmens, Van der Nootstraat 21, 3012 Leuven  016/44 93 79 jef.maggy@gmail.com
Redacteur van het tijdschrift “KAVF-Magazine”
Wedstrijdcommissaris FOTO
Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag
Evaluatierapport voor wedstrijd en tentoonstellingen
Bart De Pooter, Kemmelbergstraat 24, 2600 Berchem; 0486 80 67 14 bart.de.pooter@proximus.be
Wedstrijdcommissaris DIGITAAL
Organiseren wedstrijd en opstellen uitslag
Evaluatierapport voor wedstrijd en tentoonstellingen
Digitheek
NIEUWE BANKREKENING:
KAVF vzw
BE30 1431 0309 2311
BIC: GEBABEBB

© JDG 16-Aug-2022