Huishoudelijk reglement huur materiaal door K.A.V.F. ter beschikking gesteld 

LET OP: de huurpijzen zijn iets aangepast (voor aanvragen vanaf 1 september 2014)

  Wat kunt u huren ? Huurprijs

Waarborg

1 173 fotokaders, formaat 40 x 50 cm tot 30 stuks (5 dozen) = € 15 € 25
    tot 60 stuks (10 dozen) = € 25 € 25
    tot 90 stuks (15 dozen) = € 30 € 25
    tot 120 stuks (20 dozen) = €35 € 25
    meer dan 120 stuks = €40 € 25
2 2 kleinbeeld diaprojectoren LEITZ PRADOVIT CA 2502
Beschikbare lenzen: 90; 150 en 200 mm
€ 15 € 25
3 IMATRONIC electronisch overvloeitoestel € 15 € 25
4 TASCAM 424, 4-spoor cassetterecorder € 15 € 25
5 Projectiedoek 240 x 240 cm € 30 € 25
       
  Opgelet    
  Het materiaal dient besteld bij Jozef Van Brusselen tel 03 887 18 34
e-mail: jozefvanbrusselen@scarlet.be
  Fotopanelen: zie art 120 van het Prov. Vormingscentrum Malle www.pudm-catalogus.be/asp/pudm.asp
       
  Richtlijnen    
1 Alle bij K.A.V.F. aangesloten clubs kunnen gebruik maken van het ter beschikking gesteld materiaal. Vooraf zal de som van de huurprijs + waarborg op het rekeningnummer van de K.A.V.F. dienen gestort te worden.
KAVF vzw
BE30 1431 0309 2311
BIC: GEBABEBB
2 De waarborg wordt integraal terugbetaald na terugbezorging van het materiaal in Hemiksem of aan de volgende gebruiker. Zie nochtans art. 4 en 7. 
3 De duur van de ontlening zal in principe beperkt blijven tot maximum 7 dagen voor en 7 dagen na de manifestatie of activiteit waartoe ze wordt aangewend. 
4 De ontlenende club mag in geen geval, en onder geen enkel voorwendsel, het materiaal aan derden verder uitlenen zonder schriftelijke toelating van de verantwoordelijke van de K.A.V.F.  
5 Mogelijke portkosten voor het toesturen, evenals voor het terugzenden, vallen ten laste van de aanvrager.
6 De verantwoordelijke van de club zal, bij het afhalen van het materiaal, vooreerst een bewijs van storting van de huursom dienen te tonen, en vervolgens een formulier onderschrijven, waarin hij zichzelf, in naam van de ontlenende club, akkoord verklaart alle schade, verlies of diefstal van het materiaal te vergoeden, berekend aan de gangbare prijs
7 Bij schade, verlies of diefstal van het ontleende materiaal zullen de volledige kosten ter vervanging of reparatie aan de ontlenende club worden aangerekend. In dit geval wordt de borgsom ingehouden welke zal dienen als eerste afbetaling van de veroorzaakte schade. Indien het schadebedrag kleiner is dan de gestorte borgsom wordt uiteraard slechts het saldo terugbetaald en dit na ontvangst van de onkostennota voor de reparatie.  
8 De verantwoordelijke personen van de club dienen zich, bij het afhalen en terugbrengen van het materiaal, stipt te houden aan de gemaakte afspraken in verband met de overeengekomen dag en uur.

© JDG 5-06-2018