AVF - 033
CvB 3003
Stichtingsdatum: 1950-01-25
Kon. Fotokring Licht & Schaduw - Hemiksem

Foto - Digitaal - Audiovisueel
Vergaderlokaal Par. Centrum O. L. Vrouw, Saunierlei 54, Hemiksem
tel: 03/887 78 33
Data Donderdag vanaf 20 u.
Website www.lichtenschaduw.be
e-mail adres jozefvanbrusselen@scarlet.be
Voorzitter Van Brusselen Jozef, Parklaan 19, 2620 Hemiksem
tel: 03 / 887 18 34 - GSM: 0478 28 67 59
e-mail: jozefvanbrusselen@scarlet.be
Secretaris


Afgevaardigde KAVF Van Brusselen Jozef, Parklaan 19, 2620 Hemiksem
tel: 03 / 887 18 34
e-mail: jozefvanbrusselen@scarlet.be
Briefwisseling

Van Brusselen Jozef
Parklaan 19
2620 Hemiksem

HAAL OP: AVF033.pdf
update: september 2015
<-- TERUG