AVF - 106
CvB 6052
Stichtingsdatum: 1978
ZEFODA
Zemst
Foto - Digitaal - Audiovisueel
Vergaderlokaal Erfgoedhuis de Semse, Schoolstraat 17, Zemst
Data 2de, 3de en 4de maandag v/d maand
Website www.zefoda.be
e-mail adres info@zefoda.be
Voorzitter Stroobants Katia
Landbouwstraat 72, 2800 Mechelen
tel: 0478 97 14 65
Secretaris De Ron Wilfried, Het schoolpleintje 34, 1982 Zemst
wilfried.deron@telenet.be
tel: 0472 75 04 86
Afgevaardigde AVF De Ron Wilfried, Het schoolpleintje 34, 1982 Zemst
tel: 0472 75 04 86
Briefwisseling De Ron Wilfried
Het schoolpleintje 34
1982 Zemst
HAAL OP: AVF106.pdf update: november 2020
<-- TERUG