Welkom op de website van de
Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen vzw

klik  "HIER" voor een bezoekje aan de website

Jullie worden uitgenodigd op woensdag
13 september om 20 u. in het PC'ke voor:

Maandelijkse KAVF-vergadering

BINNENBRENGEN FOTO's VOOR BENEVISIE

Gastspreker: Patrick Bardyn

In zijn presentatie over straatfotografie belicht hij
de verschillende manieren om de straat te benaderen:
wachten, geduld hebben, previsualiseren, snel reageren, alert zijn,
het licht opzoeken, kleuraccenten opnemen, anomaliteiten opzoeken,