Welkom op de website van de
Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen vzw

klik  "HIER" voor een bezoekje aan de website

Jullie worden hartelijk uitgenodigd
op woensdag 13 december om 20 u. in het PC'ke voor:

Maandelijkse KAVF-vergadering

Gastspreker: Isabel Albage Gonzales

Hoe kan de smartphone een waardevolle invulling betekenen bovenop
jullie expertise als hobby fotograaf of beroepsfotograaf.
Wat is de huidige evolutie van de smartphone
en wat mag je verwachten van accessoires voor het fotograferen?

Dit en tal van andere verkenningen
in de vernieuwende wereld van smartphone fotografie.