Welkom op de website van de
Koninklijke Antwerpse Verbroedering van Fotokringen vzw

klik  "HIER" voor een bezoekje aan de website

Jullie worden hartelijk uitgenodigd op woensdag 12 juni om 20 u. in het PC'ke voor:

MAANDELIJKSE VERGADERING

Na de pauze:
Fotoclub ISO-2400 met clubreeksen