SFNK-rally zondag 28 april

 

DIGITALE WEDSTRIJD MIL SCHEERS 2024

Mogelijk graag volgende punten in acht nemen, dit om eventuele fouten te voorkomen.

Entry Forms invullen via excel in drukletters, maar liefst digitaal.
Voor elke discipline een afzonderlijk Entry-form zenden naar etienne.van.haute@pandora.be
Clubnaam vermelden of naam van de auteur.
Wijze van betalen via bank Be 18 415-1107111-65 Brafodia/vermelding Mil Scheers 2024 en club of auteur.
Digitaal inleveren via WeTransfer naar etienne.van.haute@pandora.be en nummeren als volgt.
Naam-volgnummer-titel.jpg (voorbeeld Somers-01-bloem.jpg). Geen underscore.
Digitaal Inzendingen individueel of per club, verticaal max 1080 pixels en horizontaal max 1920 pixels en JPG formaat.

Jury
Roland Matthijssen
Xavier Van Suetendael
Bart de Pooter

Het volledige reglement kunt u hier downloaden

Entryform Digitaal Experimenteel

Entryform Digitaal Kleur

Entryform Digitaal Monochroom

 

C JDG 14-Mrt-2024