Welkom op de website van de Kon. Antwerpse Verbroedering van Fotokringen vzw. (K.A.V.F.)

ALLE INFO OVER DE K.A.V.F.-CLUBS VINDT U VIA HET KEUZEPALET 'ZILVEREN GIDS.
Die info kunt u uitprinten als een .pdf file.

K.A.V.F. is de overkoepelende organisatie van meer dan 70 foto- en of digikringen gevestigd in de provincie Antwerpen en aanpalende gebieden.

Onze doelstelling bestaat er in de eerste plaats in om een hechte vriendschapsband te smeden tussen alle aangesloten kringen en hun leden om op deze manier de fotografie te promoten en te bevorderen in al haar aspecten.
Meer specifieke info vindt u in de verschillende hoofdstukken op deze website

Iedere maand, op de tweede woensdag vanaf 20 u., is er een vergadering voor de afgevaardigden van alle clubs in het Parochiaal Centrum O. L. Vrouw, Saunierlei, Hemiksem. Een plannetje kunt op oproepen via planPC

Op onze website kunt u steeds het verslag van de laatste KAVF-vergadering inkijken, of het reglement van de Brabo- en/of Benevisiewedstrijden oproepen. Ten gepaste tijd verschijnt daar ook de uitslag en beeldafdrukken van de winnende werken.

Een lijst van de aangesloten clubs MET vermelding van clubadres, naam en adres van de secretaris, kan enkel up to date gehouden worden MITS uw medewerking.

Op deze website kunt u ook de door de clubs georganiseerde salons en/of wedstrijden bekijken.

En heeft u vragen, zoekt u een bepaald toestel of een handleiding, of heeft u iets te koop (of om weg te geven) dan staat daar de rubriek 'Vraag en Aanbod' ter beschikking.

U kunt met alle meldingen, opmerkingen, vragen, wensen, enz terecht op een van volgende e-mailadressen:


Jan De Gueldre, voorzitter, webmaster, adreslabels, catalogi, e-mail: jandegueldre@telenet.be,
Jozef Van Brusselen,ondervoorzitter, materiaalmeester, e-mail: jozefvanbrusselen@scarlet.be.
Chris Discart, secretaresse, verslaggeefster vergaderingen, oorkondes, diploma's, e-mail: chris.discart@telenet.be,
Mark D'Hanens, penningmeester, reisorganisator,  e-mail:  mark.dhanens@telenet.be,
Jef Lemmens, wedstrijdcommissaris FOTO, redacteur van het tijdschrift “KAVF-Magazine", e-mail: jef.maggy@gmail.com,
Bart De Pooter, wedstrijdcommissaris DIGI, digitheek, e-mail: bart.de.pooter@proximus.be,


Nog veel surfgenot bij de K.A.V.F.

Jan De Gueldre, voorzitter

© JDG   01-01-2021